אדם  מועד  לעולם
Adam Mu’ad Le’olam
(Bava Kama 26a)
“A man is always forewarned”
מועד = 120
“Man’s time of 120 is Forever”